M G A.  V L A D I M Í R A   K O T R A (rozená Židková)

žiji v Praze, ale ráda za vámi přijedu i do jiných částí naší země. Mým rodištěm je Slezsko, kde hned po Praze trávím nejvíc času.

Má osobní konceptuální tvorba pro mne vždy stála před tou komerční (www.vladimirakotra.cz). V červnu 2018 jsem však úspěšně dokončila své magisterské studium tvůrčí fotografie a přichází v mém životě moment, kdy se naplno začínám věnovat také své komerční práci. Během studií jsem se věnovala především fotografii architektury a interiérů, stejně tak svatby už fotím od doby, kdy jsem si pořídila svou první zrcadlovku. 


A K T U Á L N Í  V Ý S T A V Y   2 0 2 0

08-11 / Hrad Sovinec, Temný les, kurátor: Jindřich Štreit
07-09 / knihkupectví Page Five, Chiméra
10 -11 / Konzulát České republiky v Yekaterinburgu, Rusko

O C E N Ě N Í

2016/ finalistka soutěže Czech Press Photo v kategorii Portrét se souborem Gabi, proměna jejího těla v průběhu roku.
2018/ Chiméra byla zařazeno do úzkého výběru nej knih na festivalu Self Publish Riga.
2018/ Chiméra je zařazena do shortlistu na Kassel Dummy Award 2018
2018/ Chiméra byla zařazena mezi nejlepší fotografické knihy z 30 zemí světa na mezinárodní fotografickém
      festivalu v Singapuru
2020/ stala jsem se Osobností české fotografie do 30 let, uděluje Asociace profesionálních fotografů ČR

Po vyhlášení OSOBNOSTI ČESKÉ FOTOGRAFIE DO 30 LET za rok 2019

Osobnosti české fotografie. Zdeněk Lhoták, Vladimíra Kotra, Libuše Jarcovjáková, Jana Habalová, Ondřej Durczak

Chiméra

Chiméra v Page Five

Výstava Chiméry v Page Five

Výstava Chiméry v Page Five

Při křtu Chiméry v klubu Patra na Krymské v červnu 2020

Výstava Chiméra v Pragovka gallery v prosinci 2019

Výstava Chiméra v Pragovka gallery v prosinci 2019

Vladimíra Kotra při natáčení reportáže pro ČT ART z výstavy v Pragovka gallery v prosinci 2019

M É D I A 

2015 / magazine FOTO, č. 25. Stačí vstoupit a vnímat. Interview, pages 12-17.
2015/ magazine Protimluv 3/4/2015, Vladimíra Židková: Les. Příběh, který nás děsí i láká. texts: Jiří Měsíc a Otakar Matušek, pages: 56-61.
2017/ magazine FotoVideo, August 2017. Víc, než jen osobní dokument. Interview, pages 24-31.
2018/ FK magazine / Chimera <- click
2019/ Aktuálně.cz / Temná fotografická báseň
2019/ Hate Free Culture - Chiméra mapuje proměnu z muže v ženu
2019/ Calotaip - CHIMERA, A photobook about contrast, against conformity
2019/ reportáž Čt Art - výstava Chiméra na Pragovce
2019/ Mozaika Čr Vltava s Karlem Oujezdským od 20.minuty o Chiméře
2019/ Natálie Drtinová píše o Chiméře na ArtTalk
2020/ Calotaip / Vladimira´s quarantine / interview in English
2020/ SWARMMAG / Chiméra / interview in English
2020/ Čt24 / Težký život Chiméry / online zpravodajství
2020/ Fotonoviny 52 / recenze Chiméra / s.15 / SK 

Otakar Matušek do časopisu Protimluv (3/4/2015) o mně napsal:

Motto: To, co je, je skryté (Adriena Šimotová)

Výrok Adrieny Šimotové pro mne představuje dvojí poznání:

1) Pouze to, co je skryté, skutečně je.
2) To, co je, nelze poznat či uvidět snadno.

Domnívám se, že tvorba Vladimíry tyto dva postuláty bezezbytku naplňuje. Autorka těchto fotografií se občas vydává se svým fotografickým přístrojem do temného lesa, aby tam nalezla – co vlastně? Zajímavé, zvláštní objekty? To by byla jalová a nesprávná interpretace její tvorby. Ve skutečnosti má Vlaďka potřebu vystavit se tmě, aby její oči začalo oslňovat světlo svíce… Autorka se nepokouší „něco“ vyfotografovat, spíše se snaží osvětlit vnitřní prostor. Z Vladčiných fotografií je patrné, že autorka nalezla: Dost tmy pro hvězdu, vertikálu, jež je hlavním rozměrem našeho bytí, skrytost, jež se stává zjevnou právě v umění… 

using allyou.net